PRIVATLIVSPOLITIK

Her kan du læse, hvordan Banyo håndterer personoplysninger. Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig og som opsamles ved besøg på vores hjemmeside eller tilmelding til arrangementer, eller når vi udfører projekter inden for analyse og marketing på vegne af vores virksomhedskunder.

DATAANSVARLIG
Banyo er dataansvarlig for de oplysninger, som opsamles om vores egne kunder og besøgende på vores hjemmeside, og vi sørger for at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:
Banyo ApS
CVR-nr.: 33753357
Store Kongensgade 3,
31264 København K
+45 6065 2345
Hello@banyo.dk

Hvis Banyo fungerer som databehandler på vegne af vores virksomhedskunder, vil vi foruden lovgivningen altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver hvordan vi beskytter persondata.

VI BEHANDLER FØLGENDE PERSONOPLYSNINGER
Når du bruger vores hjemmeside, opsamler vi data om dig for at kunne lave statistik, optimere funktionen til dig og målrette markedsføring:Din IP-adresse (anvendes til statistiske formål og remarketing).

Dit operativsystem og browserversion (anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden).

Dato og klokkeslæt for besøget hjemmesiden (anvendes til statistiske formål).
Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjeparts-cookies. Se mere i vores cookie-politik.

Data videregives til tredjeparter som Google og Facebook for at få gennemført statistik eller målrette remarketing for Banyo.

Når du samtykker til at modtage nyhedsbreve og arrangementer, gemmer vi personoplysninger om dig. Formålet er at kunne afvikle arrangementet sikkert og at kunne tilpasse indhold og fremtidige arrangementer med henblik på vores markedsføring overfor dig. Vi gemmer følgende oplysninger:

Navn.
Titel.
Organisation.
E-mail.
Arrangementer.

Banyo anvender webbaserede tjenester som Mailchimp, Google og Eventbrite til at håndtere tilmeldingsflows og gennemføre analyse. Data gemmes på disse løsningers servere inden for EU eller inden for Privacy Shield samarbejdet og videregives ikke.

Når vi udfører opgaver på vegne af vores virksomhedskunder behandler vi kun personoplysninger, som den dataansvarlige har lovlig ret til at anvende, og som Banyo er instrueret i at håndtere, hvilket er nedskrevet i en databehandleraftale, fx:

CRM-data som adresser og købshistorik.
Webstatistik.
Andre data om adfærd eller holdninger.

Hvis du ansøger om et job hos os behandles følgende personoplysninger oplyst af dig for at kunne vurdere og besvare din ansøgning. Ansøgningen gemmes i op til et halvt år med henblik på andre stillinger, hvis du giver samtykke hertil. Oplysningerne overføres ikke til andre.

For alle typer af personoplysninger, hvor Banyo er databehandler eller dataansvarlig, gælder, at når det er muligt ift. formålet gemmes personoplysninger i anonymiseret form. Data slettes, når der ikke længere er et sagligt formål til at gemme dem, medmindre andet følger af lov.

DINE RETTIGHEDER
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du kan gøre indsigelse mod at vi behandler dem. Du kan også bede om at få dine data udleveret i et elektronisk format.

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

SIKKERHED
Vi beskytter dine personoplysninger på følgende måde:Vi har vedtaget politikker for it-sikkerhed, og Banyos medarbejdere orienteres løbende om sikker behandling af data.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata.

Banyos it-systemer har generelt et højt sikkerhedsniveau gennem bl.a. firewall, kryptering, beskyttelse af enheder, og vi tilpasser os løbende den aktuelle risikovurdering. Systemers drift og eventuelle angreb fra hackere eller virus overvåges løbende.

Vi har udarbejdet en beredskabsplan for alvorlige driftsforstyrrelser, som indeholder målsætning for genetablering af normal drift i tilfælde af fejl, nedbrud, tab af data eller lignede.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

KLAGEINSTANS
Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk